logo
 • Berlin, Almaniya
 • San-Fransisko, ABŞ
 • Somerton Park, Avstraliya
 • Rio-de-Janeyro, Braziliya
 • Benqaluru, Hindistan
 • Bakı, Azərbaycan
 • İstanbul, Türkiyə
 • London, Birləşmiş Krallıq
 • Düsseldorf, Almaniya
 • Moskva, Rusiya
 • Barselona, İspaniya
 • Madrid, İspaniya
 • Ottava, Kanada
 • Pekin, Çin,
 • Tokio, Yaponiya
 • Keyptaun, CAR
 • Buenos-Ayres, Argentina
 • Abuca, Nİgeriya
 • Nyu-York, ABŞ
 • Panama, Panama

Qlobal DNS yayılma yoxlanışı

A, MX, NS, CNAME, TXT və daha çox kimi fərqli DNS qeydlərini yoxlaya bilərsiniz.

Bu xidmət DNS qeydlərini dünyanın müxtəlif yerlərində yerləşən çoxsaylı serverlərdən əldə etməyə imkan verir. Xidmət DNS qeydlərinizdə hər hansı bir dəyişiklik etdikdən sonra DNS yayımının mövcud vəziyyətini təhlil etməyə kömək edir.


[{"id":1,"name":"Berlin, Almaniya","lat":"52.517632","long":"13.409657","country":"DE"},{"id":2,"name":"San-Fransisko, AB\u015e","lat":"37.774929","long":"-122.419418","country":"US"},{"id":3,"name":"Somerton Park, Avstraliya","lat":"-34.996670","long":"138.521286","country":"AU"},{"id":4,"name":"Rio-de-Janeyro, Braziliya","lat":"-22.906847","long":"-43.172897","country":"BR"},{"id":5,"name":"Benqaluru, Hindistan","lat":"12.971599","long":"77.594566","country":"IN"},{"id":6,"name":"Bak\u0131, Az\u0259rbaycan","lat":"40.409264","long":"49.867092","country":"AZ"},{"id":7,"name":"\u0130stanbul, T\u00fcrkiy\u0259","lat":"41.008240","long":"28.978359","country":"TR"},{"id":8,"name":"London, Birl\u0259\u015fmi\u015f Krall\u0131q","lat":"51.507351","long":"-0.127758","country":"GB"},{"id":9,"name":"D\u00fcsseldorf, Almaniya","lat":"51.2254018","long":"6.7763137","country":"DE"},{"id":10,"name":"Moskva, Rusiya","lat":"55.7504461","long":"37.6174943","country":"RU"},{"id":11,"name":"Barselona, \u0130spaniya","lat":"41.385063","long":"2.173404","country":"ES"},{"id":12,"name":"Madrid, \u0130spaniya","lat":"40.416775","long":"-3.703790","country":"ES"},{"id":13,"name":"Ottava, Kanada","lat":"45.2603984","long":"-75.8082383","country":"CA"},{"id":14,"name":"Pekin, \u00c7in,","lat":"40.190632","long":"116.412144","country":"CN"},{"id":15,"name":"Tokio, Yaponiya","lat":"35.688795","long":"139.734537","country":"JP"},{"id":16,"name":"Keyptaun, CAR","lat":"-28.8166236","long":"24.991639","country":"ZA"},{"id":17,"name":"Buenos-Ayres, Argentina","lat":"-34.6075682","long":"-58.4370894","country":"AR"},{"id":18,"name":"Abuca, N\u0130geriya","lat":"9.6000359","long":"7.9999721","country":"NG"},{"id":19,"name":"Nyu-York, AB\u015e","lat":"40.7127281","long":"-74.0060152","country":"US"},{"id":20,"name":"Panama, Panama","lat":"8.559559","long":"-81.1308434","country":"PA"}]
{"primary_color":"#2373be","font_family":"Poppins","text_above_map":"<h2>Qlobal DNS yay\u0131lma yoxlan\u0131\u015f\u0131<\/h2><p>A, MX, NS, CNAME, TXT v\u0259 daha \u00e7ox kimi f\u0259rqli DNS qeydl\u0259rini yoxlaya bil\u0259rsiniz.<\/p><p>Bu xidm\u0259t DNS qeydl\u0259rini d\u00fcnyan\u0131n m\u00fcxt\u0259lif yerl\u0259rind\u0259 yerl\u0259\u015f\u0259n \u00e7oxsayl\u0131 serverl\u0259rd\u0259n \u0259ld\u0259 etm\u0259y\u0259 imkan verir. Xidm\u0259t DNS qeydl\u0259rinizd\u0259 h\u0259r hans\u0131 bir d\u0259yi\u015fiklik etdikd\u0259n sonra DNS yay\u0131m\u0131n\u0131n m\u00f6vcud v\u0259ziyy\u0259tini t\u0259hlil etm\u0259y\u0259 k\u00f6m\u0259k edir.<\/p><p><br><\/p>","find_btn_text":"Axtar","find_btn_color":"#f3df00","find_btn_text_color":"#000000","default_dns_type":"A","enable_logs":"1","custom_css":"","custom_js":"","custom_header":"","version":"1.3","dark_mode_switcher":"0","ad_space_1":"<script src=\"\/\/embed.bannerboo.com\/be61566f480da?responsive=1\" async><\/script>","ad_space_2":"<script data-ad-client=\"ca-pub-1474640704534599\" async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script>","ad_space_3":"","ad_space_4":"","ad_space_5":"","ad_space_6":"","logo":"\/home\/ourhost\/tmp\/phptomwc2","text_below_map":"","footer_text":""}